GoExtreme

Ønsker du å være med på jakt, men vet ikke helt hvor du skal starte? Vi kan tilby jaktturer for deg med liten erfaring, eller råd og veiledning til deg med erfaring.

Statskog tilbyr jakt på rype og skogsfugl i Hattfjelldal. På deres areal kan det også jaktes på andre arter som f.eks. rugde, ender, gås og trost. Jakt på rype og skogsfugl har tradisjonelt stor etterspørsel. Jaktfeltene ligger i skogen og opp mot høgfjellet og snaufjellet. Jegere kan velge mellom lett tilgjengelig jakt nær bilvei eller mer villmarkspreget jakt med flere timers gange inn til jaktfeltet.

Statskog tilbyr jakt på rype og skogsfugl i Hattfjelldal. På deres areal kan det også jaktes på andre arter som f.eks. rugde, ender, gås og trost. Jakt på rype og skogsfugl har tradisjonelt stor etterspørsel. 

Statskog SF har jaktfelt i Hattfjelldal. Jaktfeltene ligger  i skogen og opp mot høgfjellet og snaufjellet. Jegere kan velge mellom lett tilgjengelig jakt nær bilvei eller mer villmarkspreget jakt med flere timers gange inn til jaktfeltet.

 

MER INFORMASJON

FUGL

Statskog tilbyr jakt på rype og skogsfugl i Hattfjelldal. På deres areal kan det også jaktes på andre arter som f.eks. rugde, ender, gås og trost.  Jakt på rype og skogsfugl har tradisjonelt stor etterspørsel.

RYPEJAKT

Statskog er en betydelig tilbyder av rypejakt. Vi har store arealer i Hattfjelldal, men vi har også gode jaktområder Grane, Vefsn og Hemnes. Disse er tilgjengelig under 1 times kjøring fra Hattfjelldal hotell.

Rypejakta er «folkejakta» i Norge. Det er opp mot 50.000 jegere som oppgir at de jakter ryper hvert år. Lirypejakt med hund har blitt veldig populært.

Statskog tilbyr også gode terreng for jakt på fjellrype.

 

Sesongen varer fra 10. september til 28. februar.

BESTILL JAKTKORT HER

 

Jakt på skogsfugl

Statskog forvalter store skogområder egnet for skogsfugljakt. Gode skogsfuglterreng er ofte rene barskog-områder. Det som mange omtaler som «trollskog», er attraktiv skog for skogsfugljakt.

Skogsfugljakt er en spennende og krevende jaktform da de er sky og er mestere på å lure seg unna. Det henger spesielt høyt å skyte en tiur!

(Skogsfugl er en samlebetegnelse på: tiur, røy, orrhane, orrhøne og jerpe)

BESTILL JAKTKORT HER

STORVILTJAKT

ELG

Statskog SF har jaktfelt i Hattfjelldal. Jaktfeltene ligger i skogen og opp mot høgfjellet og snaufjellet. Jegere kan velge mellom lett tilgjengelig jakt nær bilvei eller mer villmarkspreget jakt med flere timers gange inn til jaktfeltet.

ELGJAKT FOR JAKTLAG

Ordinær elgjakt er basert på jaktlag, søknad og trekning. Mange jaktfelt er delt opp i perioder, både for å gi flere jegere/jaktlag tilbud, men også for å sikre at tilstrekkelig antall dyr blir felt.

Det er stor rift om å jakte elg på statens grunn. I gjennomsnitt kommer det inn tre-fire ganger så mange søknader enn Statskog har tilbud til.

 

BOOK HER: